TÜM ÜRÜNLERDE %30 İNDİRİM!

Asligoncer.com müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. asligoncer.com bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca asligoncer.com müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, e-bülten ve e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için asligoncer.com gizlilik politikasını detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz: 

İşbu gizlilik politikası, internet üzerinde edinilen üye ve ziyaretçi kişisel bilgilerinin ne amaçla kullanıldığını ve bu bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması prosedürünün işleyişini açıklamaktadır.
 
Gizlilik politikası, üyelik sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik sözleşmesi’nde yer alan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu gizlilik politikası için de geçerlidir. Üyeler ve/veya ziyaretçiler, asligoncer.com'u ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan gizlilik politikası hükümlerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen üyeler ve/veya ziyaretçiler’in www.asligoncer.com'u kullanmamaları gerekmektedir.
 
ÜYE BİLGİLERİNİN TOPLANMASI, KULLANIMI VE İFŞASI
 
asligoncer.com, asligoncer.com’da sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla üyeler’e ait bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ad, soyad, elektronik posta adresi, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, vb. kişisel bilgileri toplamaktadır.
 
BİLGİLERİN KULLANILMASI VE İFŞASI

Site’nin belirli kısımlarının üyeler tarafından kullanılması ve ürün sipariş edilebilmesi için ziyaretçilerin www.asligoncer.com’da yer alan üyelik formunu doldurmaları ve üyelik sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Üyeler, asligoncer.com’a üye olmak için üyelik formunda kendilerine ilişkin talep edilen kişisel bilgilerini ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri asligoncer.com ile paylaşacaklardır. Söz konusu kişisel bilgilerin sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin asligoncer.com ile paylaşılmaması durumunda üyeler, asligoncer.com'da sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır.
 
Kişisel Bilgiler, asligoncer.com tarafından asligoncer.com'da sunulan ve işbu gizlilik politikası’nın ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesinde tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olup, söz konusu bilgiler www.asligoncer.com’un içeriğini, sunulan pazarlama girişim ve hizmetlerini ve piyasa bilgilerini geliştirmek amacıyla şirket içinde de kullanılabilir. Üyeler’in asligoncer.com’a vermiş oldukları kişisel bilgiler, hizmetin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, satış işleminin gerçekleştirilmesi, üye talepleri ve soruları kapsamında, asligoncer.com tarafından asligoncer.com’un çalışanları, alt işverenleri ve/veya anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlar ile (banka, kargo şirketi, lojistik vb.) paylaşılabilecek ve bunlar tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda asligoncer.com, üye’nin kredi kartı bilgilerinin korunması için gerekli önemleri alacaktır. asligoncer.com, sipariş ve teslimat konularında üyeler ile irtibata geçmek için kişisel bilgilerini kullanabilir ve üye olunmasını müteakip onay için elektronik posta gönderebilir.
 
asligoncer.com, kişisel bilgileri devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. asligoncer.com, kullanım şart ve koşullarına uyulmasını sağlamak, kendisinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla da kişisel bilgileri paylaşabilir.
 
ÇEREZLER (COOKIES) VE DİĞER TEKNOLOJİLER
 
“Çerezler” www.asligoncer.com’a erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır. Üyeler, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. asligoncer.com, üyeler’in sipariş vermeleri ve vermiş oldukları siparişlerin satın alınmasını sağlamak amacıyla "çerezler" kullanmaktadır. Bu sebeple, üyeler’in çerezleri kısıtlamaları halinde, www.asligoncer.com’un tüm özel linklerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.
 
BİLGİLERİN KORUNMASI
 
Üye’nin her türlü kişisel bilgisi, www.asligoncer.com tarafından hizmetin sunumu amacıyla saklı tutulur. asligoncer.com, kişisel bilgilerin korunması amacıyla, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak ve uygulayacaktır. Söz konusu güvenlik prosedürü, bilgilerin saklanmasını, erişilebilirliğini ve gizliliğini kapsamaktadır. Ancak üye, internetin çok güvenli bir ortam olmadığını kabul etmektedir.
 
asligoncer.com, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına, www.asligoncer.com’da sunulan hizmetleri ve toplanan bilgileri denetlemek üzere üçüncü kişiler tayin edebilir. asligoncer.com, bu üçüncü kişilere kişisel bilgilerin kullanımı için herhangi bir yetki vermemektedir. asligoncer.com’un, üçüncü kişilerin haksız kişisel bilgi ifşasından doğacak hukuki sonuçlar açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
SİTE VE BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ
 
Üyeler, www.asligoncer.com'u ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. asligoncer.com, işbu gizlilik politikası ile ilgili her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren gizlilik politikası’nın www.asligoncer.com'da yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Gizlilik politikası’nda yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin değişikliği içeren gizlilik politikası’nı asligoncer.com'a yüklenmesi sonrasında asligoncer.com'u kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir.
 
Site’de bulunan kişisel bilgiler, asligoncer.com iletişim kampanyaları (elektronik posta, bülten.vs.) dahilinde üyeler’e bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Üyeler, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman info@asligoncer.com adresine elektronik posta göndererek bu aktiviteyi durdurabilirler.
 
İLETİŞİM
 
Üyeler site ya da gizlilik politikası ile ilgili her türlü görüşü info@asligoncer.com adresinden asligoncer.com'a ulaştırabilirler.
 
DIŞ BAĞLANTILAR
 
Bu gizlilik politikası sadece asligoncer.com'in üyelerden veya ziyaretçilerden topladığı veya edindiği bilgilerin kullanılmasını ve açıklanmasını düzenlemektedir. asligoncer.com'in üçüncü kişilerin www.asligoncer.com’a koymuş olduğu hiçbir bağlantıdan (linkten) ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu bağlantıların kullanımından ötürü oluşan risk, üye’nin kendisine aittir ve eğer varsa üçüncü kişinin gizlilik politikası kapsamındadır.